واحد مشاوره فردی:بالینی و روانپزشکی

اینجا هستید:
خانه » واحد مشاوره فردی:بالینی و روانپزشکی
واحد مشاوره فردی:بالینی و روانپزشکی

واحد مشاوره فردی ,کودک,بالینی,گفتار درمانی,نوروفیدبک و روانپزشکی دپارتمان پرتوآفتاب یکی از قویترین و موفق ترین قسمت های این مجموعه بشمار می رود که کسب موفقیت های بی نظیر توسط اساتید آن خود موید آن است.از با ارزش ترین رسالت های مشاوره دراین واحد کمک به مراجعین در جهت بهبود شرایط زندگی و تجربه زندگی همراه با شادی و آرامش می باشد.این مداخلات گاهی با حضور روانپزشکان حرفه ای انجام خواهد پذیرفت تا از این طریق بتوان بیشترین سطح یاری و همراهی را با مراجعین خود داشت.

مشاوره های فردی و بالینی در این مرکز سه هدف عمده را دنبال خواهد کرد:

1.پیشگیری:در مشاوره فردی تلاش می شود تا با ارائه اطلاعات روانشناختی و آموزش مهارت های لازم به مراجع کمک شود تا با موقعیت های مختلف زندگی سازگاری مناسب داشته باشد.

2.رشد:مشاوره فردی به تسهیل رشد مراجع و شکوفایی استعدادها و توانایی های او کمک می کند.

3.مداخله درمانی:مشاوره فردی به شناخت و کشف راه حل برای مشکلات رفتاری مراجع می پردازد.

بدون شک یکی از مهمترین و موثر ترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است.دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد.امروزه این حقیقت انکار نا پذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پائین(طفولیت)فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند,بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی,عاطفی,شخصیت و هوشی را در برمی گیرد. این ابعاد عوامل تعیین کننده و اساسی یک انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری و شکل می گیرند.

روانشناسی کودک اهمیت خود را از بررسی مسائل مربوط به دوران کودکی می گیرد,چراکه دوران کودکی دوران کودکی انسان اهمیت فوق العاده ای دارد.شاید نگاهی به دوران کودکی انسان و توانائیهای نوزاد انسان در مقایسه با سایر موجودات اهمیت این دوران را آشکارتر سازد.از طرف دیگر,نوزاد انسان با کمترین توانایی ها و امکانات به دنیا می آید و به مراقبت زیاد و شدیدی نسبت به سایر موجودات نیاز دارد.این مراقبت توسط پدر و مادر در وهله اول و توسط اطرافیان و جامعه در وهله دوم اعمال می شود,ولی این مراقبت بدون آگاهی,دانش و آموزش شیوه های فرزند پروری صحیح امکان ندارد و اهمیت روانشناسی کودک نیز از این دو موضوع (زمان طولانی رشد کودکی و شیوه های صحیح فرزند پروری )ناشی می شود .

روانشناسی کودک با هدف نگاه دقیق و علمی به کودک و نیازهای او و یافتن شیوه های صحیح پرورشی و آموزشی کودک مورد همراه در این مرکز مورد توجه بوده است و متعهد بود.