واحد مشاوره خانواده و ازدواج

اینجا هستید:
خانه » واحد مشاوره خانواده و ازدواج
moa11 - واحد مشاوره خانواده و ازدواج
واحد مشاوره خانواده و ازدواج

خانواده نخستین نهاد اجتماعی است.تمامی افراد در خانواده به دنیا می آیند . در خانواده نیز رشد می نمایند.خانواده شالوده حیات اجتماعی محسوب گردایده و گذشته از وظیفه تکثیر نسل و کودک پروری برای بقای نوع بشر وظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی,فرهنگ پذیر کردن افراد را نیز برعهده دارد.بنابراین خانواده عامل واسطه ای است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه ها,سازمان ها,و جامعه نقش مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا می نماید.از سوی دیگر با توجه به اینکه خانواده با نظام پایگاهی جامعه در ارتباط است,موقعیت فرد نیز تا حدودی مبتی برموقعیت اجتماعی خانواده اش خواهد بود.مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان,تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است.فضای خانواده آکنده از مهرو محبت ,فداکاری و گذشت,صمیمیت و گرمی و در عین حال گاهی توام با حسادت و رشک,دشمنی و کینه توزی ,نفرت و خشم است.کودکان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می کنند.اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته اند که هر نوع مشکل یا مسئله یک عضو خانواده بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می گذارد.از طرف دیگر خانواده به دلیل همین نفوذ و تاثیر بر افراد , گاهی به عنوان روشی برای درمان اختلالات بکار می رود.روانشناسان بالینی و مشاوره گاهی ترجیح می دهند در درمان یک فرد , همه اعضای خانواده را از نزدیک ملاقات کنند.ما در واحد مشاوره خانواده و ازدواج پرتوآفتاب با استفاده از تحقیقات سایر حوزه های روانشناسی و همچنین دانش متخصصین مجرب خود نسبت به خانواده به بررسی موانع و مشکلات مربوط به خانواده از قبیل مشکلات ازدواج و دوران نامزدی ,اختلافات زناشویی علل آن , شیوه تعامل و روابط زناشویی و همچنین شیوه تعامل با فرزندان می پردازیم تا برای بهبود روابط خانوادگی و پیشبرد بهداشت روانی خانواده راهکارهای عملی ارائه دهیم تا این نتایج بتواند سلامت فرد , خانواده و ددر کل جامعه را بهبود بخشد.