واحد سنجش و ارزیابی های روانشناختی

اینجا هستید:
خانه » واحد سنجش و ارزیابی های روانشناختی
واحد سنجش و ارزیابی های روانشناختی

آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود.در آزمون های روان شناختی روش اجرا , نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت میگیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بی تاثیر است.برای هر ازمون براساس دستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا , طول مدت اجرای آزمون و نحوه ارائه مثالها و روش تفسیر نمره ها تهیه می شود.نخست این آزمونها برای اندازه گیری توانایی و ضعف های افراد و داشتن شناخت دقیقی از خود و خلقیات و سبکهای شخصیتی و رفتاری بکار می رود و از سوی دیگر به کار بردن این آزمونها در جریان ابتلای افراد به اختلالات روانی به روانشناس اجازه می دهد که نوع و درجه اختلال را در نزد آنها تعیین کند و بعد از بهبودی نشان خواهد داد که درمان تا چه حد موفق بوده است.نمونه ای از تست های روانشناختی که در واحد سنجش ارزیابی دپارتمان پرتوآفتاب انجام می گیرد:

,آزمون رورشاخ,طرحواره,آزمون سایه,آزمون های هوش وکسلر کودکان و بزرگسالان,آزمون افسردگی بک,استرانگ,مقیاس استرس هولمز و راهه ,مقیاس ارزیابی اختلال مانیا,مقیاس شادکامی مونش,پرسشنامه دلایل زندگی ,پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان ,پرسشنامه تحریک پذیری,پرسشنامه تاب آوری,پرسشنامه پیش از ازدواج

MBTI,SCL90,NEO,M.MPI2 ,T.A.T