سید حمید آتش پور

اینجا هستید:
خانه » متخصصین ما » سید حمید آتش پور

Sayed Hamid AtashPour

Clinical Psychologist
atashpoor - سید حمید آتش پور

متخصص روانشناسی بالینی / رفتار سازمانی.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان).25 سال فعالیت.مولف و نویسنده.بیش از 100 جلد کتاب در حوزه های روانشناختی,مدیریتی و سازمانی.مدیر علمی مراکز مشاوره پرتوآفتاب و بامداد. اطلاعات تحصيلي: (آخرين مدرك تحصيلي) مدرك تحصيلي دانشگاه كشور سال اخذ مدرك گروه آموزشی رشته تحصيلي دکتری علوم و تحقیقات اهواز ایران […]

بیوگرافی

متخصص روانشناسی بالینی / رفتار سازمانی.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان).25 سال فعالیت.مولف و نویسنده.بیش از 100 جلد کتاب در حوزه های روانشناختی,مدیریتی و سازمانی.مدیر علمی مراکز مشاوره پرتوآفتاب و بامداد.

اطلاعات تحصيلي: (آخرين مدرك تحصيلي)

مدرك تحصيليدانشگاهكشورسال اخذ مدركگروه آموزشیرشته تحصيلي
دکتریعلوم و تحقیقات اهوازایران1381روانشناسیروانشناسی

1.مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي و خارجي

ردیف 

عنوان مقاله

مشخصات مجلهاسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

نام کامل مجلهISSNنوع مقاله*نمایه مجله**سال

چاپ

شماره جلد و شماره صفحات
1رابطه سبکهای رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و خلاقیتسومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی اهوازاصیل پژوهشی13913نجمه سلیمیان

محسن گلپرور

سيد حميد آتش پور

حسام بذر افکن

2پیش بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

 

چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در دانشگاه تهراناصیل پژوهشی13914سمیه منصوری

سيد حميد آتش پور

اصغر اقایی

 

3تاثیر اموزش گروهی انسان گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهانفصلنامه مشاوره و روان درمانیاصیل پژوهشیISC13912

3

 

مرضیه مشتاقی

سيد حميد آتش پور

اصغر اقایی

سید فرید علامه

4The comparison of irrational beliefsand impulsivity between obsseive compulsive clinical and non clinical women in IsfahanWorld applied sciences journal1818-4952اصیل پژوهشی1391

(2012)

 

20

1

164-169

نوشین موسوی

فاطمه هزار دستان

سيد حميد آتش پور

فاطمه مرکزی

5تاثیر آموزش بهزیستی روان شناختی دانش اموزان تیزهوش دختر مدارس تیزهوشان با دختران تیزهوش مدارس عادیفصلنامه کودکان استثناییاصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین139112

2

44

محسن گلپرور

سيد حميد آتش پور

محبوبه هادی پور

6رابطة جوآموزشي با ابعاد عملكرد سازماني

ادراك شده در يك كارخانة توليدي خصوصي

دانش و پژوهش

در روان شناسی کاربردی

1563-3314اصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین139113

3

49

1-9

 

امين برازنده

سيدحميد آتش پور

محسن گل پرور

7The effects of mindfulness group training on thr rate OF obssesive-compulsive disorder symptoms on the women in Isfahan cityInternational medical journal13412051اصیل پژوهشیScopus1392

(2013)

20

1

13-17

نوشین السادات موسوی مدنی

نفیسه کنعانی فر

سيد حميد آتش پور

محمدحسین بن هابیل

8تاثیر آموزش مدیریت شناختی- رفتاری بر شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)کنفرانس بین المللی علوم رفتاری9789649977959اصیل پژوهشی13921اذر کاظمی

اصغر اقایی

سيد حميد آتش پور

9بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با حوادث شغلی وکیفیت خواب رانندگان جاده ای شهراصفهان در سال 1390پژوهشهای راهبردی امنیت ونظم اجتماعیعلمی – پژوهشیاصیل پژوهشیISC13921

4

75-88

فاطمه خانی

محمدرضا صمصام شریعت

سيد حميد آتش پور

10تاثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر شاد کامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان )سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری9789649977959اصیل پژوهشی13923رویا فلاحیان

اصغر اقایی

سيد حميد آتش پور

اذر کاظمی

11بررسی اثر بخش روش آرام سازی پیش رونده عضلانی بر اظطراب رقابتی ورزشکارانمجله دانشکده پزشکی اصفهان1735-854

 

اصیل پژوهشی139231

255

 

علی رشیدی

سيد حميد آتش پور

رخساره بادامی

12مقايسة ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه

آزاد خوراسگان و دانشجويان دانشگاه پوترا مالزي

دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي1563-3314اصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین139315

1

81-89

سيد حميد آتش پور

مهرداد حسيني

نفيسه كنعاني

محمدرضا صمصام شریعت

نرگس سلك

13تاثير آموزش گروهي تحليل رفتار متقابل بر شادكامي مردان متأهل مراجعه كننده

به مراكز مشاوره و فرهنگسراها

پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري3524-2345اصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین13934

1

25-38

سيد فريد علامه

اصغر آقايي

سيد حميد آتش پور

مرضيه مشتاقی

14مقايسه شاخص هاي رواني افراد مبتلا به سندرم قلب شكسته، حمله قلبي و افراد سالمپژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري3524-2345اصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین13934

1

 

131-140

 

دلارام بلوچي

سيد حميد آتش پور

منوچهر كامكار

مرتضي آبدار اصفهاني

محمدرضا صمصام شریعت

15اثربخشي آموزش گروهي انسانگرايي

بر باورهاي ارتباطي مردان

دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي1563-3314اصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین139314

3

32-42

 

مرضيه مشتاقي

سيد حميد آتش پور

اصغر آقايي

سيد فريد علامه

16تأثير آموزش بهزيستي روان شناختي بر سلامت

روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد

خوراسگان (اصفهان)

دانش و پژوهش

در روان شناسی کاربردی

1563-3314اصیل پژوهشیعلمی پژوهشی وزارتین139315

2

56

14-24

رويا فلاحيان  اصغر آقايي

سيد حميد آتش پور

آذر كاظمي

17Comparing the life quality of Shahed and non Shahed students in Isfahan cityJournal of sicence and Today’s world2322366xاصیل پژوهشی1393

(2014)

3

2

39-41

مرضیه سادات صدیقی رنانی

اعظم بختیاری

اصغر اقایی

سيد حميد آتش پور

 

 

 

 1. 2. تأليف ، تصنیف یا ترجمه كتاب ( مولف بیش از 100 عنوان کتاب )
ردیف 

عنوان کتاب

مشخصات کتاباسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

فیپانوع کتابتاريخ اولین چاپچندمین چاپ

(با تجدید نظر)

نام ناشر
1اظطراب فراگیر978-964-10-1644-1تالیف13911معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خوراسگانسید حمید آتش پور- سهیلا ساجدی
2ناکامی و احساس ارزشمندی978-600-119-570-9تالیف13911نشر قطرهسید حمید آتش پور- احسان کاظمی
3برنامه غنی سازی زندگی شخصی کودکان978-600-119-606-5تالیف13911نشر قطرهسید حمید آتش پور- احسان کاظمی- سهیلا ساجدی
4روانشناسی مدیریت978-964-10-1825-4تالیف13911معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد خوراسگانسید حمید آتش پور- منوچهر کامکار
5راه و رسم ارتباط978-600-119-617-1تالیف13911نشرقطرهسید حمید آتش پور- احسان کاظمی
6روان شناسی وجودی978-600-200-255-6مقدمه و ویرایش13911کتاب ارجمندسید حمید آتش پور
7نظریه ها و درمان در اختلالات روانی978-600-119-595-2تالیف13911نشر قطرهسید حمید آتش پور- محمدرضا عابدی- محبوبه هادی پور
8راهنمای مقابله با مشکلات روان شناختی978-600-119-686-7تالیف13921نشر قطرهسید حمید آتش پور- مریم لولاکی- سونا پدیدار
9نوع دوستی و یاری رسانی978-600-119-682-9تالیف13921نشر قطرهاحسان کاظمی- سید حمید آتش پور- آناهیتا کاوه
10زندگی در فضای مجازی (جنبه های روانی- اجتماعی اینترنت)978-964-10-2402-6تالیف13921معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگاناحسان کاظمی- سید حمید آتش پور- ملیحه عرشی-زهره اسماعیلیان اردستانی
11هنر درمانگری978-600-119717-8تالیف13921تهران نشر قطرهسيد حميد آتش پور

نسرین سلحشور

12ارزشمندی سازمانی978-964-170-155-2تالیف13921ابو عطاسید حمید آتش پور-سید پیمان رحیمی نژاد
13روانشناسی شهر978-964-10-2091-2تالیف13921معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد خوراسگانسید حمید آتش پور- احسان کاظمی
14صمیمیت و ترس از صمیمیت978-600-119-681-2تالیف13921نشر قطرهسید حمید آتش پور – لیلا ابراهیمی- احسان کاظمی
15روان شناسی اجتماعی کاربردی978-964-10-2804-8تالیف13931معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگانسید حمید آتش پور- احسان کاظمی- حامد شاهنگی- مجید علی قاسمی- تورج محمد زاده- فاطمه طبا طبایی نژاد
16رازهای موفقیت در مصاحبه978-964-10-2760-7تالیف13931معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خوراسگانسید حمید آتش پور-سید پیمان رحیمی نژاد- احسان کاظمی
17سرمایه ی روان شناختی978-964-170-187-3تالیف13931انتشارات ابوعطاسید حمید آتش پور- سید پیمان رحیمی نژاد- پریسا طبسی
18مهارت های ارتباط و گفت و گو با بد خلق ها978-600-92566-7-9تالیف13931ره آورد آفتابدکتر سید حمید آتش پور- محمد رضا دایی جعفری- احسان کاظمی
19الفبای مثبت گرایی(من و زندگی مثبت)978-964-170-138-5تالیف13932انتشارات ابو عطاسید حمید آتش پور- سید پیمان رحیمی نژاد- احسان کاظمی
20مقابله با استرس978-964-170-186-6تالیف13931انتشارات ابو عطاسید حمید آتش پور- احسان کاظمی- محمدرضا صمصام شریعت- ملیحه عرشی- تورج محمد زاده
21مثبت باش (روانشناسی مثبت نگر)978-600-7209-22-6تالیف13931انتشارات حایرسید حمید آتش پور- غلامعباس زواری-احسان کاظمی
 1. جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر
رديفعنوان جایزهمرجع اعطای جایزهنام جشنوارهسال دریافت جایزه
1تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوباداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهانتجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب1392
2تجلیل از کتاب روانشناسی شهرمعاونت فرهنگی اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیمراسم برگزاری انتخاب کتاب سال1392
3تجلیل از کتاب نظریه های شخصیتمعاونت فرهنگی اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیمراسم برگزاری انتخاب کتاب سال1392
 1. سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات معتبر علمی پژوهشی، عضویت در کمیته همایش های ملی و بین المللی، داور در جشنواره های تخصصی بین المللی
رديفنوع فعالیت*عنوان نشریه، همایش یا جشنواره
1عضو هیات تحریریهدانش و پژوهش

در روان شناسی کاربردی

2عضو هیات تحریریهدانش انتظامی اصفهان
3دبیر اجرایی مجله دانش و پژوهش

در روان شناسی کاربردی از سال 82-87 و 90-92

دانش و پژوهش

در روان شناسی کاربردی

 1. 5. سمت اجرایی
واحددرجه واحدسمت در واحدتاریخ شروع مسئولیت
انجمن روانشناسی و مشاوره اعتیاد ایرانرییس انجمن1394
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)جامعرییس دانشکده علوم تربیتی1393
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)جامعرییس شورای فرهنگی دانشکده و عضو شورای فرهنگی دانشگاه1393
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)جامعمدیرگروه روانشاسی صنعتی سازمانی کارشناسی و کارشناسی ارشداز سال1380تا 1392
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)جامعرییس پژوهشکد ه پیشگیری از اعتیاد1390
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگانجامععضو هیات علمی1370
دانشگاه شهید بهشتیجامععضو هیات علمی اولین کنگره روان شناسی مثبت ایران1398

6.پروژه های تحقیقاتی:

بیش از 20 پژوهش انجام شده و در حال انجام در سازمان های:

 • دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
 • شرکت نفت فلات قاره
 • شرکت خطوط لوله
 • شرکت ملی گاز ایران
 • شرکت ساخت تجهیزات سپاهان(مپنا)
 • شرکت پویا بافت
 • شرکت مخابرات استان اصفهان
 • شرکت توکا فولاد
 • مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
 • بانک ملی
 • کارخانه احسان شیمی
 • شرکت طراحی و نفت ساختمان
 • شرکت غلتک سازان جی

 

8.سازمان های طرف قرارداد در سال های گذشته تاکنون با مراکز مشاوره تحت مدیریت اینجانب

1.شرکت های سیمان سپاهان اصفهان

2.آموزش و پرورش استان اصفهان

4.شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران- اصفهان

5.بانک ملی استان اصفهان

6.موسسه فرهنگی پرتوآفتاب

7.شهرداری اصفهان

8.دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان

9.اداره کل بازرگانی استان اصفهان

10.شرکت های صنایع گالوانیزه سپاهان شهر کاشان

11.موسسه آموزش علمی / صنعتی اصفهان

12.مرکز علوم رفتاری استان اصفهان

13.شرکت نفت فلات قاره

14.شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان

16.شرکت ملی گاز ایران

17.شرکت ساخت تجهیرات سپاهان( مپنا)

18.شرکت پوپا بافت

19.شرکت مخابرات استان اصفهان

20.شرکت توکا فولاد

21.شرکت فولاد مبارکه اصفهان

22.مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان

23 . بانک صادرات  استان اصفهان

24 . بانک سپه استان اصفهان

25 . شرکت توکا نیرو

9- نظریه پردازی ها

 

 

 • تدوین نظریه خود تحلیلی تعاملی در حیطه روانشناسی
 • تدوین مدل تصمیم گیری در سازمان های موفق ( مدلی بر اساس ویژگی های سازمان های ایرانی)
 • نظریه ارزشمندی سازمانی
 • نظریه ژنوگرام سازمانی ( چاپ سال 1390)

تدوین مدل تغییر فراگیر (4P)در سازمان های ایران