حیوان بیمار

اینجا هستید:
خانه » وبلاگ » حیوان بیمار
IMG 20200812 120457 485 - حیوان بیمار
حیوان بیمار
⚜حیوان بیمار ⚜
ما حیوان های بیماری هستیم که از خودمان میترسیم و‌ در دخمه ها پنهان میشویم .”ترس از خود”   از ما یک بیمار ساخته است و ما را اسیر تمام آن جنبه هایی کرده که فاقد خودآگاهی ، بینش و تفکر است .
  ما همچون حیوان در بندی هستیم که از بچگی به واسطه دستورالعمل هایی مبنی بر
_اینگونه نباش ، سرت را زير بنداز
_خودت نباش ، فکر نکن ، هر کاری دیگران می کنند انجام بده
_به همه به جز خودت احترام بگذار ، قدرت درونیت را انکار کن
_قهرمان خفته در درونت را به بند بکش و حس ناکافی بودن دائمی داشته باش… پاهایش را با ریسمانی به جامعه بسته اند و‌ آن گاه که بزرگ و توانمند می‌شود ، به واسطه ترس ها ، شرطی شدن ها و‌ عادت های ایمنی بخش ، زمانی که می تواند ریسمان را پاره نماید ، حسرت وار به آن می نگرد و‌تسلیم آن می‌شود .
ما به واسطه همین دستورالعمل های جا افتاده و جا خوش کرده در سیستم عصبی مان ، نسبت به خود ‌ و خود بودنمان کارشکنی می كنيم. ما بیمار شده ایم ! بیمار مقایسه ، دائم دویدن و‌رقابت کردن ، عدم اعتماد به نفس ، بی انگیزگی ، انتقاد شنیدن و‌ سرزنش شدن و‌با این بیمار ، بیماران دیگری را به عنوان فرزندانمان رشد می‌دهیم . این “بیماری نسلی ” زمانی خاتمه خواهد یافت که شجاعت پیدا کرده و “خدمت گذار” درون خود باشیم . حرکت به سمت درون ، حرکت به سمت انرژی نهایی درونی ما برای تمام بودن و “تمامیت یافتن” است.
تمامیت یافتن ؛ درک کردن ‌و اعتماد نمودن به خاستگاه انرژی درونی ما است و ترسیدن از آن و بیگانگی با آن جدا افتادن ما را از خویشتن مان تسریع و تسهیل می سازد . نزدیک شدن به خود ، نزدیک شدن به ریشه قدرت و انرژی درونی مان است که خودآگاهی ما را سیراب می سازد .
درک مسیر و نقشه زندگیمان به ما یاد می‌دهد در مقابل خود شکیباتر باشیم و از تمام “بودن ها و نداشتن هایمان “عبور نمائیم . عبور از تمام نقص ها و منسجم شدن در خویشتن ما را از بیماری رها ساخته و قادر خواهیم بود به این سوال اساسی پاسخ دهیم که چه کسی هستیم و
از زندگیمان چه میخواهیم …..
⚜نویسنده: دکتر سید حمید آتش پور ⚜
#مرکز_مشاوره_روانشناختی_پرتو_آفتاب 🌞
@partoaftab